TOT  21/05   Painepesurin suihku osui pesijään
Laitoshuoltaja NN (29-v.) puhdisti korkeapaineella n. 4 metrin pituisen prosessiputken sisäpuolta. Kun puhdistustyö oli edennyt lähes putken päähän saakka, korkeapaineletkun päässä ollut suutin irtosi yllättäen. Tällöin korkeapaineletku sinkoutui nopeasti ulos prosessiputkesta ja korkeapaineinen vesi osui NN:n kasvoihin. NN sai vaikeat vammat ja menehtyi työpaikalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 29
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti leikkaavaan, terävään, kovaan, karkeaan aineelliseen tekijään (50)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita