TOT  20/90   Siltanosturin huoltotyössä sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma
Siltanosturin huoltotyössä sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma. Huoltomies jäi istumaan huoltotasolle seuratessaan nosturin toimintaa ja puristui kuoliaaksi tason kaiteen ja kattopalkin väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Liikkua paikallaan (67)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita