TOT  1/92   Pyöräkuormaajan kuljettaja puristui kuoliaaksi sahalla nostolaitteen poikittaispalkin ja ohjaamon oviaukon alareunan väliin
Pyöräkuormaajan kuljettaja puristui kuoliaaksi sahalla pyöräkuormaajan nostolaitteen poikittaispalkin ja ohjaamon oviaukon alareunan väliin

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Ei tietoja (00)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita