TOT  15/93   Piippumuurarin kuolemaan johtanut työtapaturma pudottuaan riippukelkan kannatusköyden katkettua 67 metriä tehtaan katolle
Piippumuurarin kuolemaan johtanut työtapaturma hänen pudottuaan riippukelkan (puosutuolin) kannatusköyden katkettua 67 metriä tehtaan katolle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muurarit, raudoitus- ja betonityöt (622)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita