TOT  13/96   Autonkuljettaja löydettiin rikkihapposäiliön pohjalta purkauspaikalla
Autonkuljettaja purki rikkihappolastin ja letkutti kuljetusauton säiliöt. Sellutehtaan valkaisulaitoksen ikkunasta nähtiin kuljettajan ottavan tikkaat ja laskeutuvan takimmaiseen säiliöön. Kun kuljettajaa ei näkynytkään tulevan ulos, mentiin tilannetta tutkimaan. Paineilmalaittein varustautunut pelastussukeltaja sai tajuttoman kuljettajan ulos säiliöstä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita