TOT  33/98   Sähköasentaja putosi käyttäessään tikkaita työalustana
Sähköasentaja oli asentamassa palopellin rajakytkintä 4,5 metriä korkeilta tikkailta. Hänet löydettiin pahoin loukkaantuneena tikkaiden läheisyydestä ja hän menehtyi vammoihin myöhemmin. Hän oli asennusyrityksen työntekijä ja suoritti asennusta puutuotetehtaan johdon ja valvonnan alaisuudessa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita