TOT  31/98   Jätteenkäsittelyaseman työnjohtaja löydettiin hihnakuljettimen rakenteisiin puristuneena käden jäätyä hihnan ja telan väliin
Jätteenkäsittelyaseman työnjohtaja oli mennyt hihnakuljettimen pääterummulle poistaakseen sen alle kertynyttä jätettä. Hihnakuljettimella työskennellyt henkilö oli kuullut avunhuutoa ja pysäytti kuljettimen. Työnjohtaja löytyi kuoliaaksi puristuneena, kun käsi oli jäänyt rummun ja hihnan väliseen suojaamattomaan nieluun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita