TOT  8/99   Hienokemikaalitehtaalla sattui räjähdys, jonka yhteydessä reaktorirakennukseen mennyt kenttämies menehtyi
Kemikaalitehtaan synteesireaktoreiden paineet lähtivät nousemaan, jolloin kenttämies lähti valvomosta painetta laskemaan. Kun hän meni reaktorirakennukseen, siellä tapahtui räjähdys ja sitä seurannut tulipalo.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 62
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita