TOT  16/00   Kattopinnoitetyöntekijä putosi 22 m sisäänpäin avautuneesta savunpoistoluukusta
Pinnoitetyöntekijät käyttivät katolla ollutta savunpoistoluukun laatikkoa taukoistuimenaan. Yksi työntekijöistä oli istunut ensin savunpoistoluukun sarananpuoleiseen päähän ja toinen työntekijä luukun avautuvaan päähän. Luukku aukesi, jolloin viimeksi istumaan tullut työntekijä putosi 22 metriä betonilattialle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työsuoritukset (99)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita