TOT  8/06   Säiliöauton kuljettaja putosi säiliön päältä lastaustilanteessa
Kuorma-autonkuljettaja NN (62 v.) oli lastaamassa säiliöajoneuvoyhdistelmään turkisrehuksi menevää elintarviketeollisuuden ylijäämätuotetta tehdasalueella. Säiliön täyttö tapahtuu yläkautta. Jostakin syystä NN putosi säiliön päältä n. 3 metrin korkeudesta tehdasalueen asfaltille.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 62
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita