TOT  4/16   Koneenhoitaja puristui infrakuivaimen ja koneen runkopalkin väliin paperitehtaalla
Paperikoneen päällystysosassa oli syttynyt kytöpalo. Rata oli katkaistu, palo sammutettu ja paperirata ajettu uudestaan päälle. Paperikoneen käyttöpuolella, infrakuivaimen ilmakanavan kotelossa koneen raamien sisäpuolella oli paperiradan päälle viennin jälkeen havaittu edelleen loimotusta. Koneenhoitaja NN (57 v.) oli mennyt sammuttamaan paloa paperiradan ollessa päällä. Hän oli seisonut koneen raamien ulkopuolella ja kurottanut ylävartalonsa koneen rungon sisäpuolelle paikantaakseen palon. Toinen operaattori oli samanaikaisesti NN:n pyynnöstä katkaissut radan, jolloin ratakatkoautomatiikka aukaisi infrakuivaimen ja ohjasi sen kotiasentoon. Sammutustyötä tehnyt NN puristui infrakuivaimen palkin ja koneen runkopalkin väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 57
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 10 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (19)
Poikkeama (koodi) Tulipalo, liekki (14)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita