TOT  7/12   Betoniteollisuuden koneilla sattuneet kuolemantapaukset (teematutkinta)
Betonitehtaalla työntekijä NN sahasi timanttisahausyksiköllä ontelolaattaa. Samanaikaisesti viereen valettiin toista ontelolaattaa. Kun timanttisahausyksikkö ja valukone olivat lähellä toisiaan, NN nousi sahausyksikön ohjaustuolin päälle seisomaan, ilmeisesti nähdäkseen etteivät välikuljettimen sähköjohdot takerru sahausyksikköön. Kun välikuljetinta siirrettiin eteenpäin, NN jäi sahausyksikön ja välikuljettimen väliin ja menehtyi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita