TOT  2/12   Koneasentaja putosi kaukolämpökaivoon
Koneasentaja huomasi tarkastuskierroksellaan, että työmaakaivossa uppopumput olivat pysähtyneet. Hän alkoi selvittää vikaa, ja putosi kaivoon, jossa oli n. 90 asteista vettä. Asentaja pääsi itse ylös kaivosta mutta ehti saada vaikeita palovammoja, joihin hän menehtyi kuukauden kuluttua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Koneen käynnistäminen, pysäyttäminen (11)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita