TOT  15/03   Työharjoittelija kuoli sähköiskuun
Työharjoittelijan tehtävänä oli ottaa lehtinäytteitä koivuista 12 m pitkällä hiilikuituisella näytteenottovarrella. Näytteenottoalueen halki kulki 20 kV:n avoimet ilmajohdot. Kun työharjoittelija oli menossa ilmajohtojen alitse, näytteenottovarsi osui seitsemän metrin korkeudessa olleeseen jännitteiseen johtoon. Hän menehtyi sähköiskuun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Metsätalous (034)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Siirtää kuormaa (kantaa) - ihmisvoimin (53)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita