TOT  1/11   Rusnattava kivi putosi louhintatyöntekijän päälle
Tunnelin peräosaa louhittiin 430 metrin syvyydessä. Viimeinen räjäytystyö, 5-6 metriä pitkä katkos, oli tehty 3 päivää aiemmin. Liuskeista kiviainesta irrottettiin aluksi hydraulivasaralla. Työtä jatkettiin työnjohtajan luvalla miesvoimin rautakangen avulla. Työssä oli mukana 3 työntekijää. Porakoneen päähän kiinnitetty 10 neliömetrin kokoinen nostolava oli 5-6 metrin korkeudessa. Yllättäen yli 400 kiloinen kivi putosi alas. Kiven alle jäänyt 52-vuotias louhintatyöntekijä jäi ylävartalostaan puristukseen kiven ja nostolavan kaiteen väliin. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin tapaturmapaikalla. Muut eivät loukkaantuneet.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Työmaa - maan alla (024)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 52
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Muut tuotanto-, jalostus, käsittely ja varastointitehtävät (19)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Kaivostoiminta ja louhinta (C1)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 20-49 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita