TOT  16/09   Myymäläpäällikkö putosi trukin haarukoihin asetetun kuormalavan päältä
Tavaratalon pääoven yläpuolelle oli asennettu edellispäivänä jouluvalot, jotka eivät kuitenkaan toimineet täysin odotetulla tavalla. Tavaratalon myymäläpäällikkö NN (50-v.) päätti korjata ongelman itse. Hän pyysi myyjä MM:ää nostamaan hänet pinoamisvaunun haarukkaan laittamiensa kahden kuormalavan päällä seisten n. 3,5 metriin ylettyäkseen valoihin. Ylös päästyään NN putosi lavan päältä saaden tapahtumassa kuolemaan johtaneet vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Myymälä, pieni tai suuri (katumyynti mukaan luettuna) (043)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kaupan alan työ (300)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus) (G1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita