TOT  9/07   Työntekijä putosi tikkailta lattialle
Kolmatta päivää töissä ollut virolaisen rakennusyrityksen palveluksessa oleva rakennustyöntekijä NN (43 v.) putosi laudoista tehdyiltä tikapuilta lattialle omakotitalon rakennustyömaalla. Tikkaita käytettiin vakituisena nousutienä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 43
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita