TOT  4/07   Putoava pajavasara osui työnjohtajaharjoittelijan kypärään
Insinööriopiskelija NN (32 v.) toimi työmaalla työnjohtoharjoittelijana. NN oli suunnittelemassa purkujätteen siirtoa, kun työlavalta n. 50 metrin korkeudesta pudonnut pajavasara osui hänen päähänsä. Iskun voimasta hänen suojakypäränsä halkesi. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 32
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu osuma (49)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita