TOT  11/05   Rengaspinnoittamon työntekijä menehtyi paineellisen paistokammion päätyoven repeytyessä irti
Rengaspinnoittamon paistokammion päätyovi saranoineen repesi irti singoten sen 25 metriä salin läpi. Päätyovi osui pylväsnosturiin, joka kaatui yhden työntekijän NN:n päälle. Sinkoutuneet kappaleet osuivat myös työntekijä MM:n jalkoihin. Paistokammio paiskautui neljä metriä taaksepäin murskaten samalla kevytrakenteisia tiiliseiniä. NN menehtyi saamiinsa vammoihin ja MM loukkaantui.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 44
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita