TOT  2/08   Korjausrakennusmies jäi parvekkeen romahtaneen alatason alle
Kerrostalon parvekkeita oltiin purkamassa. Rakennusmies NN (42-v.) sahasi alimman kerroksen parvekkeen betoniseinää irti, kun alalaatta (parvekkeen lattia) taittui rakennuk-sen ulkoseinästä saranana alaspäin, jolloin NN putosi maahan. Alalaatta pysyi hetken alapinnan teräksien varassa kiinni rakennuksen ulkoseinässä, mutta terästen pettäessä se putosi ja kaatui (ylösalaisin) maahan. NN jäi osittain päälleen kaatuneen laatan ja maan väliin puristuksiin jaloistaan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 42
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet (25)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita