TOT  18/87   Kuolemaan johtanut työtapaturma traktorinkuljettajan jäätyä traktorin ja ojanpenkan väliin puristuksiin.
Kuolemaan johtanut työtapaturma traktorinkuljettajan jäätyä traktorin ja ojanpenkan väliin puristuksiin. Traktori oli lähtenyt itsekseen liikkeelle alamäkeen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Trukinkuljettajat ja erilaisten laitteiden kuljettajat (643)
Työtehtävä (koodi) Ei tietoja (00)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita