TOT  17/94   Autonkuljettaja puristui puukuorman ja puutavaranosturin väliin vaikutettuaan tahattomasti nosturia siirtävään vipuun
Tapaturman uhri oli ollut kuormaamassa koivukuitupuuta kuorma-autoon kuormausnosturilla. Saatuaan kuorman lastatuksi, kuljettaja oli lähtenyt ilmeisesti laskeutumaan kuormaajasta alas ja pudonnut käyttövipujen päälle, jolloin vipu alas painuessaan siirsi nosturin telinettä puristaen kuljettajan nosturin ja kuorman väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita