TOT  22/95   Telineasentaja putosi tiilikaton saneeraustyössä noin 10 metriä alapuoliselle parvekkeelle
Koulurakennuksen tiilikattoa saneerattiin. Kahden hengen työryhmä oli lopettamassa työpäivää ja siirtymässä räystään reunaa kävellen ullakkoikkunalle, josta pääsee rakennuksen sisätiloihin. Telineasentaja kaatui, vieri räystään reunalle ja viimein 10 m alemmalle koulun pääoven yläpuoliselle parvekkeelle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita