TOT  30/96   Rakennustyöntekijä horjahti noustessaan tikkaita ja putosi betonialustalle iskien päänsä
Rakennusmies oli nousemassa tikkaita pitkin noin 3 metrin korkeudessa olleelle työtasolle. ollessaan tikkaiden yläpäässä hän ilmeisesti horjahti, jolloin tikkaat luistivat alta ja rakennusmies putosi betonialustalle. Rakennusmies sai vammoja päähän ja kuoli myöhemmin. Hänellä ei ollut päässään kypärää.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Kavuta, kiivetä jne. (64)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita