TOT  26/96   Purkutyössä koneenkuljettaja putosi puutavaranipun hajotessa puiden mukana maahan rautatievaunusta
Paperitehtaan puutavaraterminaalissa purettiin venäläisistä rautatievaunuista kuitupuunippuja. Tapaturmatilanteessa oli purettu vaunusta ylin nippukerros ja urakoitsijan koneenkuljettaja oli juuri katkomassa keskimmäisen nipun sidelankoja, kun tukitolppa katkesi ja hän putosi hajoavan nipun päältä alas, puita seurasi perässä ja ne iskeytyivät maahan pudonneen vartaloon.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen käsikäyttöisillä, kädessä pidettävillä tai käsin ohjattavilla työkaluilla - erittelemätön (20)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita