TOT  8/05   Maalari putosi hissikuilun pohjalle
Rakenteilla oleva hissikuilu oli jaettu välipohjilla viiteen n. 2,5 metrin korkeaan työtasoon. Korkeapaineruiskun letku oli siirretty kolmannelle tasolle. 53 v. maalari putosi hissin johteiden asennusta varten jätetystä suojaamattomasta aukosta (2,00 m x 0,73 m) kuilun pohjalle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste ()
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita