TOT  23/97   Urakoitsijan työnjohtaja jäi ratatyömaan sivuuttaneen henkilöpikajunan alle
Radan perusparannustyömaalla aliurakoitsija oli valamassa opastintaulun anturia. Vastaava mestari oli kumartuneena työkohteeseen, ei kuullut takaa tulleen pikajunan melua eikä kahta pillin huudatusta. Törmäyksessä hän lensi noin 5 metriä vasten teräksistä sähköpylvästä menettäen henkensä välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu osuma (49)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita