TOT  2/97   Työntekijä kuoli alumiinitelineen kaaduttua
Kaksi työntekijää työskenteli siirrettävän alumiinitelineen 3,6 metrin korkeudella olleella työtasolla. Heidän tehtävänään oli kiinnittää varastohallin kattotuolien väliin jäykistäviä tuulisiteitä. Työntekijät olivat siirtämässä telinettä vetämällä käsin kattotuolin alapaarteesta, kun teline kaatui ja miehet putosivat lattiatasolle. Toinen loukkaantuneista kuoli viikon kuluttua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita