TOT  18/99   Maalari putosi tikkaiden luisuessa
Saneeraustyömaalla löydettiin maalari alumiinisten jatkotikkaiden päältä selällään pahoin loukkaantuneena. Työvaiheena oli noin 4 metrin korkeudella olleen ikkunakuilun reunojen tiivistäminen silikonilla. Tikkaiden alapää on luistanut sen alle asetetun suojapaperin kanssa ja maalari pudonnut lähes ikkunan korkeudelta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Hoitolaitokset (050)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 58
Työpiste ()
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita