TOT  5/99   Kuorma-auto kaatui epätasaisella maa-alustalla holvaantunutta multaa irrotettaessa, kuljettaja kuoli ohjaamoon
Täysperävaunukasettirekka toi tehtaalle kompostimultaa täyttömaaksi. Kasettia kipatessa multa holvaantui eikä valunut alas. Kuljettajan odottaessa tehtaan kauhakuormaajaa, hän yritti irrottaa multaa nytkyttäen autoa kytkimellä. Kuorma-auto kaatui epätasaisella alustalla. Kuljettaja löydettiin kuolleena ohjaamosta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat poikkeamat (99)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita