TOT  10/00   Hitsatessa kartiomainen esine räjähti
Rautarakenteita valmistavan pienyrityksen työtila sijaitsee keskikaupungilla kiinteistön pihasiivessä. Kiinteistössä suoritti saneeraustöitä toinen yritys, jonka työntekijä toi rautarakenteita hitsaavalle NN:lle kartiomaisen esineen, jonka pohjaan pyysi hitsaamaan mutterin. Tästä olisi tullut paino luotilankaan. Hitsatessa esine räjähti, NN sai sirpaleista kuolettavat vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö (759)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu osuma (49)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita