TOT  4/00   Alusta kiinnitettäessä keulaköysi katkesi ja iski satamavalvojaan
Neljä satamavalvojaa oli laiturialueella aluksen kiinnitystyössä. Kaksi heistä työnsi kekseillä jäitä pois laiturin ja aluksen välistä. Keulaköysi katkesi, osui miehiin ja toinen heistä putosi jäihin aluksen ja laiturin väliin. Ylös hänet saatiin noin 20 minuutin kuluttua. Elvytystoimet eivät tuottaneet tulosta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita