TOT  25/01   Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle
Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä eristettyjä ontelolaattoja kuorma-auton lavalle. Kun viiden ontelolaatan nippu oli kuorma-auton lavan tasalla, alimman ontelolaatan pää murtui, jolloin laattanippu putosi alas. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen laattanipun alle ja menehtyi välittömästi saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Nosturinkuljettajat (641)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (D3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita