TOT  15/01   Hakepesurin tukkeumaa avattaessa kuuma höyry-vesi-hakeseos syöksähti päin työntekijää
Hakepesuri oli tukkeutunut sähköhäiriön takia. Tukkeutunut kohta paikallistettiin väärin. Hiertämön kenttämies yritti avata oletettua tukkeumaa survomalla hakepesurin alta lähtevässä poistoputkessa ollutta haketta rautaputkella. Samanaikaisesti hakepesurin yläpuolella olleessa pudotustorvesssa tai pesurissa ollut tukkeuma lähti liikkeelle. Tukkeuman takana ollut paineinen höyry-vesiseos syöksi haketta, kuumaa höyryä ja vettä kenttämiehen päälle. Hän sai kuolemaan johtaneet palovammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita