TOT  18/02   Opistoupseeri sai surmansa tuhotessaan räjähteitä
38-vuotias yliluutnantti NN oli tuhoamassa räjähteitä. Tuhoaminen oli määrä toteuttaa Pendex-räjähteellä ja sytytys aikatulilangalla. Ilmeisesti aikatulilangasta lähtenyt tulisuihku sytytti räjähteiden joukossa olleen irrallisen ruudin, jolloin räjähteet räjähtivät NN:n oltua vielä niiden vieressä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Poliisit, vanginvartijat, sotilastyö, tulli- ja rajavartijat (903)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työsuoritukset (99)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat kontaktit - tapaturman lajit (99)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita