YTOT  2/10   Merimies menehtyi laivan kiinnitysköyden katkettua
Laiva oli tullut vaativissa talviolosuhteissa satamaan ja sitä alettiin kiinnittää laituriin. Laivan ja laiturin välissä oli runsaasti ahtojäätä. Laivan takakannella laivan miehistön puolalaisen merimiehen NN:n (33-v.) tehtävänä oli vinssin käyttö. Pollareihin kiinnitettyjä köysiä päätettiin löysätä, jotta laiva olisi voitu saada ajamalla lähemmäksi laituria. Kiinnitysköysi katkesi kun laivaa ajettiin eteenpäin ja kun samalla myös köysi putosi vinssin varastorummulta vetorummun puolelle alkaen löystymisen sijasta kiristymään. Köysi katkesi ja sinkoutui voimakkaasti NN:n päähän ja ylävarta-loon. NN menehtyi heti saamiinsa vakaviin vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 33
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Laivaväki, lentäjät, tie- ja raideliikenteen kuljettajat (ei tieliikenteen tavarankuljetus) (501)
Työtehtävä (koodi) Merimiestyö (63)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita