YTOT  2/08   Kiinteistönhoitaja menehtyi puupellettisiiloon syntyneeseen häkään
Kiinteistönhoitaja oli mennyt yksin perjantaina tarkistamaan valvomansa asuinkiinteistön pelletti-käyttöistä lämmityslaitosta. Hän oli mennyt siirrettävien tikkaiden avulla pellettisiiloon siilon ylä-osassa olleen miesluukun kautta. Hän oli sen jälkeen pudonnut siilon ylätasanteella olleesta au-kosta siilon pohjalle. Hänet löydettiin siilon pohjalta häkään menehtyneenä seuraavana tiistaina. Siilossa oli tuolloin vielä 1000-1500 kiloa puupellettiä jäljellä. Pellettipoltin ei ollut sammunut.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Yksityiskoti tai sen alueet (070)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 43
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen käsikäyttöisillä, kädessä pidettävillä tai käsin ohjattavilla työkaluilla - erittelemätön (20)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Itsenäinen työnsuorittaja
Yrityksen koko 0 työntekijää (itsenäinen ammatinharjoittaja, ei palkattuja työntekijöitä)
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita