YTOT  3/08   Eläkkeellä ollut henkilö menehtyi puupelletistä syntyneeseen häkään ja häntä auttanut menetti tajuntansa
Mieshenkilön tehtävänä oli hoitaa kartanon lämmitysjärjestelmää. Hän oli saanut kännykkäänsä hälytyksen pelletin loppumisesta. Hän meni toisen henkilön kanssa tarkistamaan pellettisiiloa. Mentyään siiloon hän oli menettänyt tajuntansa pelletistä siiloon syntyneen häkäkaasun takia. Hän menehtyi häkään. Häntä auttamaan mennyt henkilö oli saanut häkämyrkytyksen, mutta hän toipui.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Yksityiskoti tai sen alueet (070)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 61
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita