YTOT  3/09   Koulutuksessa ollut huoltomies puristui levyntyöstökeskuksella
Useita eri maista olleita henkilöitä osallistui levyntyöstökeskuksella huoltokoulutukseen. Koulutusta annettiin valmistajan tiloissa. Levyntyöstökeskuksen ympärille oli vedetty varoitusnauha, mutta sitä ei ollut vielä varustettu suoja- tai turvalaitteilla. Koulutuksen aikana yksi huoltomies oli mennyt varoitusnauhan sisäpuolelle. Kun koulutusta jatkettiin, linja käynnistyi ja huoltomies puristui liikkuvan koneen osan ja koneen rungon väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 40
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Yrityksille ja/tai ihmisille tarjottavat palvelut; henkinen työ (40)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Muu väkivaltainen poikkeama (89)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; koneiden ja laitteiden valmistus (ml. kulkuneuvot, sähkölaitteet) (D5)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita