TOT  9/12   Paperikoneen operaattori menehtyi jäätyään huovan ja telan väliin
Paperikoneen rata oli katkennut. Normaalin käytännön mukaan kolmen työntekijän työryhmä alkoi ajamaan paperirataa päälle. Paperikone oli käynnissä. Työn aikana pituusleikkurilla työskennellyt operaattori NN tuli vapaa-ehtoisesti auttamaan työryhmää. NN sanoi menevänsä keräämään irtopapereita paperikoneen alakertaan. Muut jatkoivat paperiradan päälleajamista. Jossain vaiheessa NN:ää alettiin kaivata. NN löydettiin kuolleena paperikoneen alakerrasta. Hän oli jäänyt kiillotushuovan ohjaustelan huovan väliin ja menehtyi heti.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita