TOT  10/11   Trukkia avustavien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen (teematutkinta)
Vuoden 2011 lopulla menehtyi teollisuustrukkia avustanut kuorma-autonkuljettaja. Kesällä 2012 menehtyi TET-harjoittelija, joka putosi teollisuustrukin kyydistä ja jäi sen alle. Vastaavantyyppisiä työpaikkakuolemia TVL:ssa on tutkittu aiemmin 10 kpl Teematutkintaraportissa laaditaan yhteenveto tutkituista tapauksista ja sen liitteeksi laaditaan molemmista tuoreista tapauksista kuvaukset.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 15
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Ammatti ei tiedossa, oppilaat, opiskelijat, hoitolaitoshoidokit, jne. (TTT)
Työtehtävä (koodi) ()
Työsuoritus (koodi) Matkustaminen kulkuneuvon kyydissä (33)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus) (G1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä