TOT  19/10   Tyvitasaaja (sahatyöntekijä) takertui vaatteistaan pyörivään akseliin
Sahan rimoittamon työntekijä ja tiiminvetäjä NN (53-v.) palasi lounastauolta ja käynnisti rimoituskoneen. Hän oli tuolloin työpisteessä yksin. Kahden muun samassa työpisteessä työskennelleen saman tiimin jäsenen saapuessa paikalle he havaitsivat NN:n makaavan selällään linjastolla osin syöttölaitteen ja rakenteiden välissä. NN:n vaatteet olivat kietou-tuneet annostelijan taittopyörän akselin ympärille. NN kuoli tapaturmassa saamiinsa vammoihin sairaalassa neljä päivää tapahtuman jälkeen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita