TOT  12/03   Rakennuksen seinää maalannut henkilö menehtyi avojohtimesta saamaansa sähköiskuun
56-vuotias henkilö maalasi yksityishenkilön omistaman rakennuksen seinää nojatikkailla seisten. Mahdollisen horjahtamisen seurauksena hän otti kiinni seinään päättyvästä paljaasta, jännitteisestä avojohtimesta. Hän sai sähköiskun ja menehtyi huolimatta välittömästi aloitetusta elvytyksestä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Yksityiskoti tai sen alueet (070)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Laivaväki, lentäjät, tie- ja raideliikenteen kuljettajat (ei tieliikenteen tavarankuljetus) (501)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita