TOT  1/10   Kaksi työntekijää putosi työkorista jalkakäytävän romahtaessa nostolava-auton tukijalan alta
NN oli poistamassa jäätä vanhan rakennuksen katon reunalta. NN työskenteli nostolava-auton työkorissa, jota MM ohjasi työkorista. Auton tukijalan alta romahti jalkakäytävän päällysteen ja lumen alla piilossa ollut rakennuksen vanha hiili-/puuluukku. Takapään tukijalan putoamisen seurauksena työkori iskeytyi rakennuksen seinään ja auton keula nousi ilmaan. Työkori irtosi puomista jääden kaapeleiden varaan roikkumaan. NN ja MM putosivat yli 10 metriä. Molemmat kuolivat heti.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 42
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko 10-19 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 52
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 20-49 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä