TOT  14/08   Rakennusmies putosi henkilönostimesta
Rakennusmies NN (31 v.) oli teollisuuskiinteistön peruskorjaustyömaalla lauantaina neljän muun rakennusmiehen kanssa tekemässä mm. työmaan toimisto- ja sosiaalitilojen siivousta. NN ilmeisesti putosi henkilönostimen kaiteellisesta korista n. 3-4 metrin korkeudesta ja kuoli saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 31
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Muut rakennustehtävät (29)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Työnvälitys ja henkilöstön hankinta (ml. henkilöstövuokraus) (K2)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita