TOT  16/06   Lasittaja putosi nousevan työtason ja telineen välistä 28 metriä
Talonrakennustyömaalla aliurakoitsijan lasittaja NN (20 v.) putosi 28 m. NN hyppäsi mastolavan työtasolta 9. kerroksen korkeudella julkisivutelineelle, jolloin löi päänsä telineeseen ja putosi mastolavan työtason ja telineen välisestä 1,1 m aukosta alas.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 20
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Lattianpäällystäjät, eristäjät, lasiasentajat (625)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön (30)
Poikkeama (koodi) Muu putoaminen, kaatuminen, liukastuminen tai horjastaminen (59)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita