TOT  25/06   Maataloustyöntekijä jäi liikkeelle lähteneen työkoneen puristamaksi
Maatilayrittäjän palveluksessa ollut koneasentaja NN (54-v.) oli siirtänyt konehallissa työkonetta ja sitten poistunut ohjaamosta laittamatta seisontajarrua päälle. Työkone lähti itsestään liikkeelle, jolloin NN jäi sen alle menehtyen vammoihinsa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Maatalous - maanviljely (032)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita