TOT  12/07   Työntekijä puristui junavaunun ja liikkeelle lähteneen trukin väliin
Trukinkuljettaja NN (59 v.) oli ajanut trukin pistoraiteella seisseen junan läheisyyteen kaltevalle asfaltille, mutta ei laittanut trukin käsijarrua päälle. Tämän jälkeen hän oli mennyt mittaamaan junanvaunun kokoa, koska vaunuihin oli tarkoitus lastata myöhemmin kaapelikeloja. Mittausta tehdessään NN oli selin trukkiin nähden. Trukki lähti itsestään liikkeelle, jolloin NN puristui trukin ja junanvaunun väliin menehtyen vammoihin tapaturmapaikalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 59
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Trukinkuljettajat ja erilaisten laitteiden kuljettajat (643)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Muu hallinnan menettäminen (49)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita