TOT  38/86   Kaivosmies menehtyi jäätyään 10 tn painaneen komun (irtokiven) alle.
Kaivosmies menehtyi jäätyään 10 tn painaneen komun (irtokiven) alle. Hän oli juuri työtoverinsa kanssa rusnannut perän komuista ja juottanut kalliota sitovia pultteja betonilla reikiinsä. Viimeistä pulttia juotettaessa oli komu irronnut kohtalokkain seurauksin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita