TOT  25/93   Hoitoapulainen sai iskun päähänsä sähköisesti toimivasta ulko-ovesta
Kuolemaan johtanut työtapaturma hoitoapulaisen saatua sulkeutuvasta, sähköisesti toimivasta ulko-ovesta iskun päähänsä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Hoitolaitokset (050)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalialan työ, päivähoito, eläinlääkintä, ympäristön- ja terveydensuojelutyö (100)
Työtehtävä (koodi) Yrityksille ja/tai ihmisille tarjottavat palvelut; henkinen työ (40)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Muu henkilön liikkumiseen liittyvä poikkeama (69)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita